Duszpasterstwo Akademickie Na Czarnej

Kim jesteśmy?

Duszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” tworzą studenci trójmiejskich uczelni. Wśród nas jest także miejsce dla asystentów, doktorantów … Nasz ośrodek działa od 1950 roku.

Jeśli czujesz się w związany ze środowiskiem akademickim Trójmiasta, jesteś mile widziany na naszych spotkaniach.

Skąd nazwa „Na Czarnej”? Otóż nasz kościół jest w Gdańsku znany jako kościół „na Czarnej”. W dawnym Wrzeszczu jak i długo po wojnie tak nazywała się ulica, przy której kościół się znajduje (Schwarzer Weg, ul. Czarna).

Misja Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Na Czarnej

  • Pogłębianie więzi z Bogiem przez udział w Eucharystii, Adorację Najświętszego Sakramentu i Modlitwę Słowem Bożym.

  • Budowanie więzi międzyludzkich przez integrację, wspólne działanie i wzajemną modlitwę.  

  • Podejmowanie dzieł ewangelizacyjnych, szczególnie wobec studentów i maturzystów.

  •  Podejmowanie dzieł miłosierdzia wobec bezdomnych i ubogich przez pomoc duchową i materialną. 

Rada Duszpasterska

W jej skład wchodzą moderatorzy reprezentujący diakonie posługujące w duszpasterstwie tzn. diakonię muzyczną, liturgiczną, medialną, miłosierdzia, ewangelizacyjną i animatorzy grupek formacyjnych,  a także duszpasterz akademicki z racji pełnionego urzędu i przedstawicielka wspólnoty sióstr Ewangelii Miłosierdzia Bożego zaangażowana w pracę duszpasterską w danym roku akademickim.  Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa jeden rok  01 lipca do 30 czerwca.

Celem Rady Duszpasterskiej  jest animowanie życia w duszpasterstwie i reprezentowanie pozostałych studentów w sprawach dotyczących wspólnoty. Członkowie rady nie podejmują samodzielnych decyzji bez konsultacji z pozostałymi członkami rady i duszpasterzem akademickim. Rada spotyka się co najmniej raz w miesiącu, aby przeanalizować podjęte dotychczas działania i wyznaczyć nowe cele.

Lider wspólnoty - kadencja tej służby we wspólnocie trwa jeden rok od 01 lipca do 30 czerwca. Kandydat na lidera może brać udział w wyborach dwukrotnie. Lider wybierany jest spośród członków rady(studentów) w tajnym głosowaniu. W pierwszej turze orientacyjnej, biorą udział członkowie całej rady (studenci). Osoby, które wyrażą gotowość podjęcia służby lidera przechodzą do pierwszej tury wyborów. Liderem wspólnoty zostaje osoba, która otrzymała ponad 50% głosów. W przypadku nie otrzymania wymaganej ilości głosów następuję druga tura głosowania. W sytuacji remisu po drugiej turze prawo wyboru lidera przysługuje duszpasterzowi akademickiemu  po wcześniejszym rozeznaniu z wybranymi kandydatami. Zadaniem lidera jest koordynowanie działań duszpasterstwa, które wykraczają poza zwykłą posługę poszczególnych diakonii, współpraca z duszpasterzem, reprezentowanie studentów w sprawach związanych z duszpasterstwem, a także kreatywna troska o rozwój wspólnoty.  

Wiceliderem duszpasterstwa zostaje osoba, która w wyborach zajęła drugie miejsce. Zadaniem wicelidera jest pomoc liderowi w wypełnianiu Jego obowiązków.

Moderator diakonii wybierany jest spośród członków diakonii. W pierwszej turze orientacyjnej, biorą udział członkowie całej diakonii. Osoby które wyrażą gotowość podjęcia służby moderatora  przechodzą do pierwszej tury wyborów. Moderatorem diakonii zostaje osoba, która otrzymała ponad 50% głosów. W przypadku nie otrzymania wymaganej ilości głosów następuję druga tura głosowania. W przypadku remisu po drugiej turze prawo wyboru moderatora diakonii przysługuje duszpasterzowi akademickiemu po wcześniejszym rozeznaniu z wybranymi kandydatami. Zadaniem moderatora jest koordynowanie posługi w ramach powierzonej diakonii i troska o jej rozwój.

Animator grupki formacyjnej zostaje wybrany spośród osób, które zadeklarowały chęć semestralnej formacji w ramach Lectio Divina. W pierwszej turze orientacyjnej, biorą udział wszyscy wyżej wspomniani. Osoby, które wyrażą gotowość podjęcia służby animatora  przechodzą do kolejnej tury wyborów. Animatorami grupek formacyjnych zostają osoby, które w głosowaniu otrzymały największą ilość głosów i zostały zatwierdzone przez radę wspólnoty. Zadaniem animatora jest kreatywne prowadzenie grupki Lectio Divina zgodnie z ustalonymi zasadami dzielenia obowiązującymi podczas spotkania.  

Rada Duszpasterska - Rok Akademicki 2022/2023

Duszpasterz Akademicki

Ksiądz Krzysztof Konkol jest naszym duszpasterzem od 2021 roku. Oprócz pracy duszpastersiej ze studentami Na Czarnej, opiekuje się również stypendystami Dzieła Nowego Tysiąclecia i pracuje jako katecheta w Topolówce. Interesuje się podróżami i dobrym kinem.

Moderatorzy diakonii 

Lider Wspólnoty

Dominika Bulman - jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Interesuje się szeroko pojętą aktywnością fizyczną, a w szczególności sportami walki. W duszpasterstwie opiekuje się Diakonią Medialną. Lider we współpracy z duszpasterzem akademickim i radą duszpasterstwa animuje życie wspólnoty i jest odpowiedzialny za koordynacje podjętych działań.

Wicelider Wspólnoty 

Radosław Piekarski - jest studentem psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. W duszpasterstwie odpowiada za grupkę Lectio Divina. Interesuje się duchowością.   

s.Izabela Fink - należy do wspólnoty Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego. We wspólnocie odpowiada za formację i Diakonię Ewangelizacyjną. Lubi spotkania z ludźmi, interesuje się filmami i problemami współczsnego świata. 

Paweł Ostrowski - jest studentem Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. We wspólnocie opiekuje się Diakonią Liturgiczną. Interesuje się programowaniem i fotografią. 

Jagoda Staruch - jest studentką psychologii zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i śpiewu solowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W duszpasterstwie odpowiedzialna jest za Diakonię Muzyczną. Interesuje się sportem, muzyką i nauką.

Maria Horodecka -  jest studentką Politechniki Gdańskiej.  W duszpasterstwie odpowiedzialna jest za Diakonię Miłosierdzia. 

Dominika Horodecka - jest studentką Politechniki Gdańskiej. W duszpasterstwie opiekuje się diakonią modlitwy. 

Animatorzy grupek formacyjnych

Radosław Piekarski - jest studentem psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. W duszpasterstwie odpowiada za grupkę Lectio Divina. Interesuje się duchowością.   

Jan Kowalina - jest studentem Politechniki Gdańskiej. W duszpasterstwie odpowiada za grupkę Lectio Divina. Interesuje się duchowością.    

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
66 0.89192795753479