Duszpasterstwo Akademickie Na Czarnej

Kim jesteśmy?

Duszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” tworzą studenci trójmiejskich uczelni. Wśród nas jest także miejsce dla asystentów, doktorantów … Nasz ośrodek działa od 1950 roku.

Jeśli czujesz się w związany ze środowiskiem akademickim Trójmiasta, jesteś mile widziany na naszych spotkaniach.

Skąd nazwa „Na Czarnej”? Otóż nasz kościół jest w Gdańsku znany jako kościół „na Czarnej”. W dawnym Wrzeszczu jak i długo po wojnie tak nazywała się ulica, przy której kościół się znajduje (Schwarzer Weg, ul. Czarna).

Misja Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Na Czarnej

  • Pogłębianie więzi z Bogiem przez udział w Eucharystii, Adorację Najświętszego Sakramentu i Modlitwę Słowem Bożym.

  • Budowanie więzi międzyludzkich przez integrację, wspólne działanie i wzajemną modlitwę.  

  • Podejmowanie dzieł ewangelizacyjnych, szczególnie wobec studentów i maturzystów.

  •  Podejmowanie dzieł miłosierdzia wobec bezdomnych i ubogich przez pomoc duchową i materialną. 

Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska, została powołana w 2021 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele studentów reprezentujący grupy posługujące w duszpasterstwie tzn. dikonię muzyczną, liturgiczną, medialną, miłosierdzia i ewangelizacyjną,  a także duszpasterz akademicki z racji pełnionego urzędu i przedstawicielka wspólnoty sióstr Ewangelii Miłosierdzia Bożego zaangażowana w pracę duszpasterską w danym roku akademickim.  

Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa jeden rok od 01 października do 30 września. Wybory do Rady Duszpasterskiej odbywają się w ramach poszczególnych grup. Członkiem rady zostaje osoba, która w tajnym głosowaniu otrzymała największą ilość głosów. W razie takiej samej ilości głosów do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch faworytów wcześniejszego głosowania. W przypadku kolejnego remisu prawo wyboru członka rady przysługuje duszpasterzowi akademickiemu.  

Celem Rady Duszpasterskiej jest animowanie życia w duszpasterstwie i reprezentowanie pozostałych studentów w sprawach dotyczących wspólnoty. Członkowie rady nie podejmują samodzielnych decyzji bez konsultacji z pozostałymi członkami rady i duszpasterzem akademickim. Rada spotyka się co najmniej raz w miesiącu, aby przeanalizować podjęte dotychczas działania   i wyznaczyć nowe cele.

Rada Duszpasterska - Rok Akademicki 2022/2023

Duszpasterz Akademicki

Ksiądz Krzysztof Konkol jest naszym duszpasterzem od 2021 roku. Oprócz pracy duszpastersiej ze studentami Na Czarnej, opiekuje się również stypendystami Dzieła Nowego Tysiąclecia i pracuje jako katecheta w Topolówce. Interesuje się podróżami i dobrym kinem.

Lider Wspólnoty

Dominika Bulman - jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Interesuje się szeroko pojętą aktywnością fizyczną, a w szczególności sportami walki. W duszpasterstwie opiekuje się Diakonią Medialną. Lider we współpracy z duszpasterzem akademickim i radą duszpasterstwa animuje życie wspólnoty i jest odpowiedzialny za koordynacje podjętych działań.

Wicelider Wspólnoty 

Wojciech Olszewski - jest studentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W duszpasterswie jest odpowiedzialny za Diakonię Modlitwy. Interesuje się podróżami i lubi czytać dobre książki.

Paweł Ostrowski - jest studentem Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. We wspólnocie opiekuje się Diakonią Liturgiczną. Interesuje się programowaniem i fotografią. 

Jagoda Staruch - jest studentką psychologii zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i śpiewu solowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W duszpasterstwie odpowiedzialna jest za Diakonię Muzyczną. Interesuje się sportem, muzyką i nauką.

Maria Horodecka -  jest studentką Politechniki Gdańskiej.  W duszpasterstwie odpowiedzialna jest za Diakonię Miłosierdzia. 

 s.Izabela Fink - należy do wspólnoty Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego. We wspólnocie odpowiada za formację i Diakonię Ewangelizacyjną. Lubi spotkania z ludźmi, interesuje się filmami i problemami współczsnego świata. 

 

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
64 0.1016538143158