Duszpasterstwo

Kim jesteśmy?

Duszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” tworzą studenci trójmiejskich uczelni. Wśród nas jest także miejsce dla asystentów, doktorantów … Nasz ośrodek działa od 1950 roku.

Jeśli czujesz się w związany ze środowiskiem akademickim Trójmiasta, jesteś mile widziany na naszych spotkaniach.

Skąd nazwa „Na Czarnej”? Otóż nasz kościół jest w Gdańsku znany jako kościół „na Czarnej”. W dawnym Wrzeszczu jak i długo po wojnie tak nazywała się ulica, przy której kościół się znajduje (Schwarzer Weg, ul. Czarna).

Duszpasterz Akademicki

Ksiądz Krzysztof Konkol jest naszym duszpasterzem od 2021 roku. Oprócz pracy duszpastersiej ze studentami Na Czarnej, opiekuje się również stypendystami Dzieła Nowego Tysiąclecia i pracuje jako katecheta w Conradinum i Topolówce. Interesuje się podróżami i dobrym kinem.

Lider Wspólnoty

Dominika Bulman - jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. We wspólnocie jest liderką, koordynuje Światowe Dni Młodzieży i odpowiada za diakonię gospodarczą. Interesuje się szeroko pojętą aktywnością fizyczną, a w szczególności sportami walki.

Lider we współpracy z duszpasterzem akademickim i radą duszpasterstwa animuje życie wspólnoty i jest odpowiedzialny za koordynacje podjętych działań.

Rada Duszpasterska - Rok Akademicki 2021/2022

Katarzyna Czerlińska - jest studentką pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. W duszpasterstwie jest odpowiedzialna za pomoc potrzebującym  w ramach Akademickiego Caritasu. Interesuje się psychologią, historią  i podróżami.  

Weronika Baranowska - jest studentką matematyki na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.W duszpasterstwie odpowiedzialna jest za diakonię medialną. Interesuje się sportem i wędrówkami górskimi.  

Jagoda Staruch - jest studentką psychologii zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i śpiewu solowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W duszpasterstwie odpowiedzialna jest za diakonię muzyczną. Interesuje się sportem, muzyką i nauką.

Jan Kowalina  - jest studentem inżynierii danych na Politechnice Gdańskiej.W duszpasterstwie odpowiedzialny jest za Liturgiczną Służbę Ołtarza. Interesuje się fotografią i sportem.

Wojciech Olszewski - jest studentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W duszpasterswie jest odpowiedzialny za diakonię modlitwy. Interesuje się podróżami i lubi czytać dobre książki.

Siostra Magdalena Obarska - należy do Wspólnoty Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego. We wspólnocie prowadzi Warsztaty Misyjno-Ewangelizacyjne. Interesuje się kinematografią, chemią i kulturą Ameryki Południowej.  

Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska, została powołana w 2021 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele studentów reprezentujący grupy posługujące w duszpasterstwie tzn. Caritas Akademicką, Grupę muzyczną, Grupę medialną i Liturgiczną Służbę Ołtarza,           a także duszpasterz akademicki z racji pełnionego urzędu i przedstawicielka wspólnoty sióstr Ewangelii Miłosierdzia Bożego zaangażowana w pracę duszpasterską w danym roku akademickim.  

Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa jeden rok od 01 października do 30 września. Wybory do Rady Duszpasterskiej odbywają się w ramach poszczególnych grup. Członkiem rady zostaje osoba, która w tajnym głosowaniu otrzymała największą ilość głosów. W razie takiej samej ilości głosów do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch faworytów wcześniejszego głosowania. W przypadku kolejnego remisu prawo wyboru członka rady przysługuje duszpasterzowi akademickiemu.  

Celem Rady Duszpasterskiej jest animowanie życia w duszpasterstwie i reprezentowanie pozostałych studentów w sprawach dotyczących wspólnoty. Członkowie rady nie podejmują samodzielnych decyzji bez konsultacji z pozostałymi członkami rady      i duszpasterzem akademickim. Rada spotyka się co najmniej raz w miesiącu, aby przeanalizować podjęte dotychczas działania   i wyznaczyć nowe cele.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
63 0.093915939331055